Vi erbjuder marknaden ett mycket komplett sortiment av välkända kvalitetsfabrikat för personbilssläp. Vår styrka som generalagent för KNOTT i Sverige innebär att vi är en aktiv deltagare i det nätverk av producenter och distributörer som förser marknaden med reservdelar av högsta kvalitet.

Vårt omfattande och väl genomarbetade katalogmaterial liksom vår höga leveransberedskap och servicegrad är viktiga hörnpelare i vår affärsfilosofi. Nöjda kunder är alltid vår målsättning. I samarbete med oss kan Du satsa Dina resurser på det Du är bra på och låta oss ta hand om reservdelsförsörjningen
– Vår specialitet.

AB ERNST HJ. RYDAHL BROMSBANDFABRIK Brisgatan 19, Box 12, 651 02 Karlstad Växel 010 - 550 94 00
Fax. 054 - 85 10 58 Kundservice On-Road 0771 - 27 66 72